DTP-werkzaamheden

PulseMarketing kan u naast online diensten ook ondersteunen bij uw offline marketingmiddelen, zoals flyers, folders, huisstijldrukwerk, posters en roll-up banners. Samen bepalen we de inhoud van het te maken werk, inclusief de gewenste huisstijl. Na akkoord wordt het bij onze vaste drukwerkpartners geproduceerd, zodat wij de kwaliteit kunnen bewaken. Uiteraard krijgt u altijd de bronbestanden en eventuele webversies van de werken, zodat u nooit afhankelijk bent van PulseMarketing bij verdere opdrachten.

Hoe gaan wij te werk:

  1. In grote lijnen geeft u aan wat u zoekt, in welke oplage en met welk doel.
  2. Wij schatten dan het aantal uren om het gewenste resultaat te leveren.
  3. Bij grote werken of creatieve producties stemmen wij tussendoor eerst een grove opzet af.
  4. U geeft uw correcties door op de eerste opzet.
  5. Wij verwerken deze en maken het werk verder af. Uiteraard hebben wij wel de juiste input qua teksten en evt. beelden nodig.
  6. U geeft uw correcties door op het resultaat.
  7. Wij verwerken deze wederom.
  8. U geeft akkoord op het eindresultaat.
  9. Wij laten het produceren en direct bij u afleveren.

Stockfoto’s of eigen fotografie?

Afhankelijk van het beoogde eindproduct kunt u eventueel kiezen voor stockfoto’s, maar eigen foto’s hebben de voorkeur. Mocht de kwaliteit van de aangeleverde foto’s onvoldoende zijn, dan kunnen wij in overleg een fotograaf regelen. De foto’s zijn dan ook meteen te gebruiken voor online uitingen, zodat er een uniform beeld ontstaat.